Cần số ID Hội viên của quý vị?

Vị trí số ID hội viên của quý vị được khoanh tròn trên thẻ hội viên được hiển thị bên dưới..

Hoàn ID thành viên bạn đăng nhập bằng cách thêm "01" vào cuối của số chín chữ số.

Member ID Card example

Danh mục Nhà cung cấp

Tìm nhanh nhà cung cấp, tiệm thuốc tây hoặc phòng khám, bệnh viện hoặc cơ sở khác.

Đã nghĩ đến một nhà cung cấp?

Đang tìm một nhà cung cấp cụ thể? Nhập tên để xem liệu họ có thuộc chương trình của chúng tôi hay không.

Để lọc theo Loại Nhà cung cấp, chọn Tìm kiếm để chuyển sang trang tiếp theo.

1

Tôi là Hội viên

Tìm kiếm theo ID Hội viên của quý vị.

Để có kết quả chính xác nhất, hãy nhập số ID hội viên của quý vị để tìm những nhà cung cấp mà chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị bao trả.

Hoàn ID thành viên bạn đăng nhập bằng cách thêm "01" vào cuối của số chín chữ số.

Cần ID Hội viên của quý vị?

Tôi là Khách

Nếu quý vị không phải hội viên cũng không sao.

Để lọc kết quả tìm kiếm cho những nhà cung cấp chấp nhận một chương trình bảo hiểm cụ thể, vui lòng chọn một loại chương trình bảo hiểm dưới đây.


2

Tôi muốn tìm một nhà cung cấp trong ...

Hãy cho chúng tôi biết nơi quý vị muốn tìm kiếm.

Để giúp chúng tôi tìm nhà cung cấp ở gần quý vị nhất, vui lòng chọn Tiểu bang hoặc Mã Zip của quý vị.

HOẶC
3

Tôi muốn đến khám ...

Hãy cho chúng tôi biết loại nhà cung cấp mà quý vị muốn đến khám.

Vui lòng chọn loại nhà cung cấp mà quý vị muốn đến khám từ danh sách dưới đây.

Nhà cung cấp của Tôi

Tìm tất cả chi tiết liên hệ của nhà cung cấp của quý vị tức thì và hơn thế nữa.

Đăng Nhập »