Warning Javascript Not Enabled

Please enable JavaScript in your browser. Either your browser does not support JavaScript or it is disabled in your browser. This site requires JavaScript to work properly.

Cần sự trợ giúp?

(877) 814-9909

San Francisco Health Plan HealthLink

San Francisco Health Plan HealthLink

Quý vị hiện có quyền truycập trực tuyến vào dữ liệusức khỏe của mình. Giờđây, quý vị sẽ dễ dàng tìmthấy thông tin về các lầnkhám sức khỏe trong quákhứ, yêu cầu Thẻ ID, thôngtin bác sĩ, thuốc và nhiềuhơn nữa thông qua cổngthông tin điện tử trựctuyến an toàn của chúngtôi.