Warning Javascript Not Enabled

Please enable JavaScript in your browser. Either your browser does not support JavaScript or it is disabled in your browser. This site requires JavaScript to work properly.

Cần sự trợ giúp?

(877) 814-9909

San Francisco Health Plan HealthLink

Quý vị hiện có quyền truycập trực tuyến vào dữ liệusức khỏe của mình. Giờđây, quý vị sẽ dễ dàng tìmthấy thông tin về các lầnkhám sức khỏe trong quákhứ, yêu cầu Thẻ ID, thôngtin bác sĩ, thuốc và nhiềuhơn nữa thông qua cổngthông tin điện tử trựctuyến an toàn của chúngtôi.

Thông tin Đăng nhập của Hội viên Medi-Cal
Quên Mật khẩu?

Quý vị có phải là người dùng mới không? Nhấp vào nút bên dưới

Đăng ký Người dùng Mới

Quý vị có phải là người đại diện được ủy quyền của một hội viên không? Đăng ký Ngay

Hội viên Kaiser vui lòng truy cập vào www.kp.org

San Francisco Health Plan HealthLink

Quý vị hiện có quyền truycập trực tuyến vào dữ liệusức khỏe của mình. Giờđây, quý vị sẽ dễ dàng tìmthấy thông tin về các lầnkhám sức khỏe trong quákhứ, yêu cầu Thẻ ID, thôngtin bác sĩ, thuốc và nhiềuhơn nữa thông qua cổngthông tin điện tử trựctuyến an toàn của chúngtôi.

  • Xem Lịch sử Hẹn khám
  • Xem Thuốc của Tôi
  • Yêu cầu Thẻ Hội viên và Xem Thẻ Hội viên Kỹ thuật số